O VÍZOVOM CENTRE

Spoločnosť PONY EXPRESS je oficiálnym poskytovateľom služieb Veľvyslanectva Slovenskej Republiky na Ukrajine.

Špecializované Vízové centrum Slovenskej republiky vykonáva úlohy a poskytuje služby pri prijímaní žiadostí o víza na vybavenie schengenského kratkodobého víza typu «С» nenaliehavým spracúvaním.

Vybavenie si schengenského kratkodobého víza typu «С» je nevyhnutné v prípade, keď planujete vstúpiť na územie Slovenskej republiky za učelom služobnej cesty, turistiky alebo súkromnej cesty a trvanie vášho pobytu na území schengenských krajín nepresiahne 90 dní v rámci obdobia 180 dní od dátumu prvého vstupu.

Vo vízovom centre sa uskutočňuje prijímanie dokladov od akreditovaných cestovných agentúr, ktoré majú akreditáciu na Konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve a na Generálnom Konzuláte Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Užhorode, za osobnej prítomnosti žiadateľa prí podaní žiadania o vízum.

Na udelenie si víza pred navštevou VC musíte zaplniť v elektroníckej forme  a vytlačiť žiadosť o udelenie víza na webovej stránke: https://ezov.mzv.sk

Návod na zaplnenie elektronickej žiadosti o udelenie schengenského víza je na webovej stránke: www.mzv.sk/gkuzhorod

 

Vízové centrum Slovenskej republiky v Kyjeve
Ukrajina, 04071 Kyjev, ul. Kosťantynivska, 27B
Tel.: +38 044-221-60-85, +38 067-24-38-189
E-mail: visa.sk@ponyexpress-ua.com    
Web: http://pony-visa.com.ua
 

 • Kde sa môžem požiadať?

   Žiadatelia môžu využiť služby vízového centra Pony Express, alebo sa obrátiť na konzulát slovenský republiky.

 • úvaha

   Členský štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o jednotné vízum a prijať rozhodnutie na ňom je:
   • členský štát, na území ktorého je jediným cieľom cesty (cestovné);
   • v prípade, že cesta zahŕňa viac miest určenia, - členský štát, na území ktorého je hlavným cieľom cesty (cesty), pokiaľ ide o dĺžku alebo účel pobytu;
   • Ak je hlavným cieľom nie je možné určiť, - členský štát, cez vonkajšie hranice, ktoré žiadateľ mieni vstúpiť na územie členských štátov.

    

 • AKO SI MOŽETE PODAŤ DOKLADY NA UDELENIE VÍZA

   Musíte prísť do vízového centra so žiadosťou a cestovnými dokladmi počas pracovných dní od 09:00 do 18:00 hodín.
    
   Stretne Vás odborník vízového centra, ktorý:
   • Vykonáva predbežné preverovanie Váších dokladov;
   • Vydáva talón na očakávanie v elektoníckom poradí na podanie žiadosti o vízum;
   • V prípade núdze ponúka Vám dodatočnú obsluhu na zaplnenie elektroníckej žiadosti o vízum
    
   Podľa elektroníckého poradia prístupujete k pultu prijmu dokladov, kde:
   • Odborník Vízového centra prijíma Vaše doklady;
   • Taktiež budete musieť zaplniť formulár súhlasu na používanie obsluhy poskytovateľa služieb a formulár spätnej dopravy Vašho pasu, keď chcete dostať svoj pas kuriérskou službou.
    
   Poplatky za poskytnutie služieb
   Úhrada vízových a servisných poplatkov ako aj dodatočných služieb prebieha na mieste. Pri tom dostanete potvrdenie o úhrade poplatkov.
    
   Prenos dokladov na Generálny Konzulát 
   Vaše doklady budú odovzdané do Generálneho Konzulátu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v nasledujúci pracovný deň od dňa podania dokladov vo Vízovom centre v Užhorode.
    
    
 • KTO MÔŽE PODAŤ ŽIADOSŤ O VÍZUM VO VÍZOVOM CENTRE

   V Centre príjem dokumentov od cestovnej kancelárie akreditovanej veľvyslanectvo alebo konzulát slovenský republiky v Kyjeve a Generálnym konzulátu Slovenska v Užhorode a individuálne schválenie dokumentov v prítomnosti žiadateľa.
    
    
 • Vízové poplatky

   Podľa vízového kódexu, vízový poplatok činí 60 eur.
   Pre deti od 6 do 12 rokov poplatky za víza 35 eur.
    
   Avšak, tam sú dvojstranné dohody medzi EÚ a nasledujúcich 9 krajín (takzvané dohody o zjednodušení vízového režimu), ktoré zahŕňajú zaplatenie vízového poplatku vo výške 35 eur. Občania týchto krajín zaplatí vízový poplatok vo výške 35 EUR: Ukrajina, Ruská federácia, Albánsko, Moldavsko, Čierna Hora, Macedónsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Georgia
    
   Tiež existuje niekoľko kategórií žiadateľov sú oslobodené od poplatku za vízum. Prednostné kategórií uvedených v vízového kódexu, v dvojstranných dohodách alebo podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Zoznámte sa s touto informácií môžete v "Čo žiadatelia sú oslobodené od poplatku za vízum?" V sekcii "vízových poplatkov".
    
    
 • Ako dlho konzul prijme rozhodnutie o žiadosti?

   Podľa vízového kódexu, rozhodnutie o žiadosti by malo byť prijaté do 15 kalendárnych dní od obdržania dokumentov konzulátu.
    
   Európska únia uzatvorila dvojstranné dohody s týmito 9 krajín (takzvané dohody o zjednodušení vízového režimu), ktoré umožňujú počas prejednávania dokumentov do 10 kalendárnych dní od prijatia dokumentov v členskom štáte konzulátu: Ukrajina, Ruská federácia, Albánsko, Moldavsko, Čierna Hora, Macedónsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Georgia.
    
    
 • VRÁTENIE PASU ŽIADATEĽOVI

   Doklady vrátené Konzulátom sú doručené do Vízového centra.
    
   V prípade keď si planujete dostať svoj pas vo Vízovom centre, pracovník Pony Express oznámi Vám to telefonicky, smsom alebo mailom.
   • Môžete si dostať pas vo Vízovom centre v pracovné dní od 09:00 do 18:00.
   • Máte si možnosť objednať spätnú dopravu Vašho pasu a iných dokladov na vhodnú adresu.

    

 • Aké doklady by mali priniesť pre cestovanie v rámci schengenskéj víza?

   Udelenie víza neznamená, že vlastník bude automaticky môcť vstúpiť do schengenského priestoru, pretože je tiež nutné získať povolenie na vstup do colnej a hraničnej služby na štátnej hranici.
    
   Na hranici môžete byť požiadaní doklady preukazujúce účel návštevy, podmienky pobytu a dostupnosti finančných prostriedkov ako bydlisko v čase navrhovanej návštevy, a vrátiť sa domov alebo cestovať do tretej krajiny, ako aj potvrdenie, že finančné prostriedky boli získané legálne
    
   Veľvyslanectvo slovenský republiky na Ukrajine odporúča uchádzači vstúpiť do krajiny niesť zdravotného poistenia a prípadne: pozvanie overené odboru migračnej polície a / alebo súhlasu na cestovanie pre maloleté deti.