VÍZOVÉ CENTRUM

Spoločnosť PONY EXPRESS je oficiálnym poskytovateľom služieb Veľvyslanectva Slovenskej Republiky na Ukrajine.

Špecializované Vízové centrum Slovenskej republiky vykonáva úlohy a poskytuje služby pri prijímaní žiadostí o víza na vybavenie schengenského kratkodobého víza typu «С» nenaliehavým spracúvaním.

Vybavenie si schengenského kratkodobého víza typu «С» je nevyhnutné v prípade, keď planujete vstúpiť na územie Slovenskej republiky za učelom služobnej cesty, turistiky alebo súkromnej cesty a trvanie vášho pobytu na území schengenských krajín nepresiahne 90 dní v rámci obdobia 180 dní od dátumu prvého vstupu.

Vo vízovom centre sa uskutočňuje prijímanie dokladov od akreditovaných cestovných agentúr, ktoré majú akreditáciu na Konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve a na Generálnom Konzuláte Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Užhorode, za osobnej prítomnosti žiadateľa prí podaní žiadania o vízum.